Ultimaker shipping & open sourced!

You may also like...

3 Responses

  1. Johan says:

    De diverse posts van afgelopen maanden, zoals de Pick-N-Place tape feeder, verraadden een berg werk.
    Petje af!

    Hats off!

    Johan vO