[RepRap] NL: Energie en grondstoffenefficiëntie

[update] Inmiddels heeft een filantroop zich aangemeld en is er nu $100.000 prijzengeld beschikbaar voor een (sterk) verbeterde RepRap (volledig in lijn met mijn voorstel)! Meer info… [/update]

Dit is een open oproep voor sponsoring.

Ik werk in een project om een 3D fabricagemethode beschikbaar te maken voor iedereen (The RepRap Project). Om het te zien als slechts een fabricagemethode is een understatement. Het is de wens en doelstelling om:

* Terug te gaan naar een balans waarin weer een symbiose met de natuur kan ontstaan.*
Deze balans wordt gezocht in productie van onschadelijke producten maar ook onschadelijk productiekapitaal, eliminatie van transport, etc.

* Eindgebruikers weer autonomie bieden door zelf spullen te kunnen ontwerpen en fabriceren. *
Dit bied speciale mogelijkheden omdat bedrijven produceren om winst te maken en niet in de eerste instantie het beste product te leveren. Vanuit dit paradigma wordt vaak een (bewust) inferieur product gemaakt. Veelgebruikte methoden van fabrikanten zoals het creëeren van een ‘lock-in’ op het product of de ‘consumables’ zoals papier en inkt, kunnen omzeild worden. Ook ingebouwde veroudering, en het introduceren van producten met uitgeschakelde features zal minder goed werken. Strategieën op basis van exclusiviteit (hoog prijssegment) zullen ook minder goed werken.

* De RepRap en afgeleide projecten zullen een explosie van creativiteit en innovativiteit betekenen. *
Productiecapaciteit wordt gedemocratiseerd en geglobaliseerd. Iemand in Azie kan ontwerpen maken voor iemand in Europa.

* In de derde wereld en in moeilijk bereikbare gebieden is het heel fijn om een apparaat te hebben om ieder gewenst voorwerp zelf te kunnen produceren. *
Een belangrijk bijkomend voordeel is dat een RepRap per product nagenoeg geen menselijke arbeid vereist. Hoogwaardige productie bied de derde wereld een weg naar betere welvaart een een sterkere lokale economie. We zorgen met de RepRap voor een afname in afhankelijkheid van relatief dure en beperkte import.

* Het bieden van een mogelijkheid om veel te leren. *
Momenteel is de RepRap printer met enige begeleiding te bouwen door een zeventienjarig kind. Vanaf het moment dat die af is, kan een kind zelf maken wat hij wil en uitvindingen delen met de wereld en meewerken aan uitvindingen van anderen. Belangrijke vaardigheden zoals lezen en schrijven zou aangevuld mogen worden met het oplossen van problemen met eigen uitvindingen. Scholen hebben al interesse getoond voor RepRaps. [Update]Inmiddels (2010) zijn ze sterk in trek bij scholen en wordt de RepRap variant “Makerbot” zelfs weggegeven aan scholen![/Update]

Waarschijnlijk bent u het met mij eens dat dit nobele doelstellingen zijn. Toch verzeker ik u dat wij niet alleen spreken maar er hard mee aan het werk zijn en continue successen boeken. Ik ben dan ook nooit van mening geweest dat de doelstellingen onredelijk of te ambitieus zijn, slechts dat het doorzettingsvermogen, tijd en geld van een grote groep vrijwilligers eist. Deze ondersteundende groep is groeiende en stop met name veel tijd en nieuwe vaardigheden in het project (zeer multidisciplinair). Ik zal het punt over de ecologische balans nog verder toelichten.

Onze doelstelling is om RepRappers (mensen met een RepRap machine) de mogelijkheid te bieden milieuvriendelijker te produceren dan via traditionele methoden mogelijk is. Twee plastics waar wij mee werken zijn PLA (polylactic acid) en polymorph. Beide zijn biologisch afbreekbaar, en polylactic acid is te maken door lactose te fermenteren. Zie ook het paar sandalen in de afbeelding.

Biodegradable shoes printed on a RepRap

Concreet ben ik van plan twee wedstrijden uit te schrijven. Eén prijs kan gewonnen worden door het ontwikkelen van een doordachte methode om materialen (in de eerste instantie plastics) uit huis-, tuin- en keukengebruik te kunnen hergebruiken als waardevolle productiebouwstoffen.
De andere prijs kan gewonnen worden door het ontwikkelen van een goede, eenvoudig uit te voeren methode, waarmee biologisch afbreekbare plastics geproduceerd kunnen worden op basis van zetmeel of lactose. De technieken bestaan, maar het vinden van een goed werkende methode die voor een ‘leek’ toepasbaar is, is nog best een uitdaging.

De prijs is geld van mij en andere sponsors (leden en overige mensen die achter onze doelstellingen staan) en kortingen op benodigdheden (zoals electronica) om de machine verder te verspreiden. Ook dient de prijs om gemaakte kosten te vergoeden. Vanaf dat moment heeft iedereen met een RepRap niet alleen gratis productiemateriaal, maar heeft het ook een afvalreductie als gevolg. Bovendien kan alles wat gemaakt wordt oneindig gerecycled worden. Voor polymeren bestaat deze mogelijkheid al lang, maar worden in de praktijk vrijwel alle plastics verbrand of gestort.

Ik ben met andere actieve leden in discussie wat de precieze criterea moeten zijn zodat we creativiteit minimaal beperken maar dat het toch resulteert in een globale reductie van schadelijk afval. Zelf ben ik, hoewel ik ook al veel tijd en geld in het project investeer, bereid om enkele honderden euro’s extra als prijzengeld aan te bieden. Misschien vind u het interessant om zich bij dit initiatief aan te sluiten?

Verdere informatie is te vinden in de attachment en op de volgende internetpagina’s:

* RepRap Project Homepage *
* RepRap Main Blog *
* RepRap Gebruikers/Ontwikkelaars Blog *

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

  1. There are now an estimated 1000+ RepRappers! These people are actively building on their own instance of the Open Source Replicating 3D printer.

    When I started working on my RepRap in May this year. At that time there were about 20 people actively invo